Pondělí, 5 prosince, 2022
- Reklama -aktuality
Domů Finance Zpracování účetní závěrky

Účetní závěrka

Účetní závěrku řádnou sestavují účetní jednotky vždy k rozvahovému dni, tedy ke dni, kdy uzavírají své účetní knihy. Tímto dnem je poslední den účetního období. Poskytuje informace o tom, v jaké finanční situaci se společnost nachází, zda je výkonná a současně slouží k vlastní prezentaci před interními a externími uživateli. Sestavení závěrky je spojeno s řadou úkonů, úprav a doúčtování případů. Rádi Vám se sestavením Vaší účetní závěrky pomůžeme, obraťte se na nás!

 

Účetní závěrku si řada podnikatelů a firem nechává vyhotovit účetními společnostmi. Jednou z kvalifikovaných a prověřených účetních společností je například F-Chain, fungující již od roku 2002.

Účetní výkazy

Výkazy účetní závěrky obsahují rozvahu, výkaz zisku a ztráty, přehled o peněžních tocích, přehled o změnách vlastního kapitálu a přílohu. Rozvaha dokumentuje zachování bilančního principu, tedy že aktiva (majetek, jež slouží k růstu prospěchu) se rovná pasivům (snižují budoucí prospěch). Výkaz zisku a ztráty neboli výsledovka informuje o výkonnosti společnosti. Přehled o peněžních tocích (cash flow) nám ukazuje přírůstek a úbytek peněz, tedy zhodnocuje generování peněz za dané účetní období.

Novela zákona o účetnictví

Novela zákona o účetnictví platná od 1. ledna 2016 přinesla novou kategorizaci účetních jednotek na mikro, malé, střední a velké. To, do jaké kategorie spadá společnost, rozhoduje o tom, v jakém rozsahu a obsahu má povinnost sestavovat jednotlivé účetní výkazy závěrky. Mikro a malé jednotky, musí sestavovat rozvahu, výkaz zisku a ztráty a přílohu v plném rozsahu, mají-li povinnost ověření účetní závěrky auditorem, a střední a velké jednotky tak musí učinit každé období. Co vše musí účetní jednotka uvést v příloze, upřesňuje § 39, vyhlášky č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o účetnictví. §39a obsahuje taxativní výčet informací, které mají zveřejnit mikro a malé účetní jednotky a §39b je určen středním a velkým účetním jednotkám.

Redakce Press-Media

Doporučuje další zajímavé články na mediích

40plus.cz

Naše-domy.cz

Krásné-bydlení.cz

 

 

Předchozí článekTectonite dřezy
Další článekHubneme s chilli
- Reklama -PR článek

Redakční výběr