Zpracování účetní závěrky

Účetní závěrka Účetní závěrku řádnou sestavují účetní jednotky vždy k rozvahovému dni, tedy ke dni, kdy uzavírají své účetní knihy. Tímto dnem je poslední den účetního období. Poskytuje informace o tom, v jaké finanční situaci se společnost nachází, zda je výkonná a současně slouží k vlastní prezentaci před interními a externími uživateli. Sestavení závěrky je spojeno s řadou úkonů, úprav a doúčtování případů. Rádi Vám se sestavením Vaší účetní závěrky pomůžeme, obraťte se na nás!   Účetní závěrku si řada podnikatelů a firem nechává vyhotovit účetními společnostmi. Jednou z kvalifikovaných…

celý článek