Pondělí, 5 prosince, 2022
- Reklama -aktuality
Domů Finance Vyvarujte se nepříjemnostem při vedení účetnictví

Povinnost zpracování účetnictví ukládá v našich podmínkách přímo zákon. Stejný zákon o účetnictví rovněž stanovuje sankce, které mohou na subjekt vázaný takovou povinností dopadnout v případě, že by se splnění této náležitosti jakýmkoli způsobem vyhýbal. Co vás čeká a jak se případných nepříjemností nejlépe vyvarovat?

Co vám hrozí kvůli nedostatečně vedenému účetnictví

Za nevedení účetnictví hrozí pokuta ve výši až 6 % z hodnoty aktiv. Zmiňovaný zákon však pamatuje i na další body. Stejný postih se tak může týkat například i těch, kteří nesestaví účetní závěrku. Chybou je i to, pokud účetnictví vedete, nicméně nesprávně. Zcela nezbytné je i používat mezinárodní účetní standardy tam, kde je to povinné.

Jak mít účetnictví v pořádku

Z toho vyplývá, že správné vedení účetnictví vyžaduje čas i důkladnou průpravu. Jako nejméně vhodná varianta z hlediska spolehlivosti se tak rozhodně jeví snaha vést si účetnictví svépomocí. Byť se zdánlivě může jednat o alternativu příznivou z hlediska finančního. Nicméně se může stát, že kvůli nedostatku času na to, abyste se v oboru orientovali, si zkrátka nestihnete uhlídat například aktuální sazby slev na dani a ve výsledku tak stejně neušetříte.

Nabízí se tak otázka, zda si přímo nepořídit dalšího zaměstnance – interní účetní. Tady na vás ovšem čeká mnoho povinností spojených s novou osobou na pracovišti. Například povinné odvody, školení, dovolená nebo i případné řešení absencí z důvodu nemoci a mnoha dalších. V případě, že by se navíc váš vlastní zaměstnanec dopustil omylu, můžete po něm žádat náhradu škody pouze do výše 4,5 násobku jeho výdělku.

Všechny tyto obtíže řeší právě externí vedení účetnictví. Nikdy vám nehrozí, že byste nedostali zpracované podklady v určeném termínu, externí účetní nepostihne výpadek v činnosti a každá firma je rovněž pojištěná proti případným škodám. A současně i zajišťuje svým zaměstnancům nezbytné další vzdělávání. Samozřejmostí je rovněž naprostá diskrétnost ve vztahu ke všem citlivým informacím, které takovéto třetí osobě svěřujete.

Redakce Press-Media

Doporučuje další zajímavé články na mediích

iZprávyDnes.cz

Novinky-Zprávy.cz   

Tiskové-zprávy.eu  

- Reklama -PR článek

Redakční výběr