Když potřebujete zkoušky požární odolnosti, obraťte se na odborníky

Potřebujete zjistit, zda jsou vámi vyráběné či dodávané výrobky dostatečně odolné vůči požáru? Zkoušky protipožární odolnosti vám provede zkušební laboratoř.

Zkušební laboratoř CZ testing institute s.r.o je připravena vám pomoci kdykoliv. Požární odolnost se zkoumá především u stavebních konstrukcí a materiálů, u materiálů používaných na železnici, apod. Požární odolnost je doba, po kterou jsou stavební konstrukce schopny odolávat plamenům a vysokým teplotám.

Zkušební laboratoř vám pomůže

Laboratoř  zjišťuje a vyhodnocuje reakce výrobků na oheň, provádí se klasifikace jednotlivých komponent a materiálů, a to na základě technické normy EN 45545, dále podle ISO 5660-1 a 5659-2. Rovněž laboratoř spolupracuje na výzkumu a vývoji  požárně odolnějších materiálů používaných na železnicích. Laboratoř provádí také dynamické a statické zkoušky.

V praxi existuje jen malé množství materiálů, které jsou zatěžovány pouze staticky. Dynamické zkoušky se provádí v podobě rázové zkoušky a pro test cyklického namáhání jako únavové zkoušky. I toto vám pomůže provést zkušební laboratoř. Výstupem jsou pro vás podrobné informace, kdy získáte konkrétní výsledky měření i odborné stanovisko. Výsledek je vám interpretován tak, abyste jej skutečně správně pochopili, včetně požadavků norem. Obrátit se na odborníky z laboratoře můžete i v případě, že potřebujete provést fyzikálně-chemické zkoušky. V laboratoři jsou používány nejmodernější přístroje, mikroskopy či ultrazvuk a mnoho dalších, díky kterým jsou veškerá měření a testování prováděna s naprostou přesností.

Chcete-li provést zkoušky požární odolnosti, i pro tento případ disponuje laboratoř nejnovějšími technologiemi. Testy jsou prováděny například v komoře pro zkoušky optické hustoty kouře, v jednoduché komoře pro zkoušky hoření s nuceným odsáváním, apod.

Redakce Press-News.cz

Doporučuje další zajímavé články na mediích

Cesky-magazin.cz

Krasne-bydleni.cz

SEOlaboratoř.cz

Related posts

Leave a Comment