Jak je to se školením zaměstnanců?

Jste lídrem firmy a máte pod sebou několik zaměstnanců? Nezapomeňte, že i na vás se vztahuje povinnost mít vyřešené BOZP a PO. V současné době podle všeho až čtyřicet procent podnikatelů nemá zdání o tom, co je to BOZP a PO. Bohužel těmto podnikatelům hrozí pokuty sahající až do výše několika set tisíc korun, ne-li do milionů korun. Kdyby přišla pokuta, která odhalí, že BOZP a PO není vyřešené, pokuta by byla nemilosrdně udělena. Často jsou pokuty uděleny proto, že nejsou zaměstnanci dostatečně proškolováni. Pojďme se proto školením zaměstnanců více zabývat. 

Školení zaměstnanců je zaměstnavatelova povinnost. Zákoník práce klade důraz hlavně na povinnost zaměstnavatele proškolovat zaměstnance v oblasti BOZP. V rámci takového školení se pracující seznamují s riziky na jejich pracovišti a také vyhodnocují rizika, případně se seznamují s opatřením na ochranu před působením těchto rizik. 

Jak často se má školení BOZP a PO provádět?

Nabízí se otázka, jak často se má školení BOZP a PO provádět. Pokud se jedná o školení zaměstnance na dohodu, periodu školení určuje sám zaměstnavatel dle směrnic. Platí však, že takové školení by mělo probíhat minimálně jednou ročně, a to z důvodu neustále vznikajících rizik na pracovištích a seznamování s opatřeními na ochranu před působením těchto rizik. 

Rizika musí být samozřejmě sdělena všem zaměstnancům, zejména je třeba upozornit zaměstnance na dohodu o provedení práce nebo mladistvé zaměstnance. 

I o to se může Extéria postarat

Pokud BOZP a PO moc nerozumíte, doporučujeme vám obrátit se na firmu Extéria, která je v současné době předním poskytovatelem poradenství v oblasti BOZP a PO na slovenském i českém trhu. Na internetu najdete kupu referencí a recenzí, v nichž jsou obsaženy zkušenosti klientů, které si můžete pročíst a udělat si o firmě jakýsi prvotní obrázek.

Press Express

Related posts