Jsem nezaměstnaný, co budu dělat?

Strašákem, který je noční můrou asi pro většinu z nás, je nezaměstnanost. V dnešní době není snadné hledat si novou práci. Co však dělat, pokud přijdeme o práci a nevíme co dělat dál? První krůčky většiny nezaměstnaných vedou přímo na úřad práce. Ne všichni vědí, že evidence na úřadu práce je dobrovolná, ale výhodou je, že po dobu evidence je za Vás hrazeno alespoň zdravotní pojištění, které je ze zákona povinné hradit. To je zřejmě hlavní důvod pro mnoho lidí, kteří se stanou nezaměstnanými, aby využili této možnosti a šli se zaregistrovat na úřad práce.

hledám
Úřad práce

Na co máte nárok jako uchazeč o zaměstnání?

Předpokladem toho, že se stanete uchazečem o zaměstnání na úřadu práce je, že hledáte zaměstnání. Proto se vyžaduje aktivní přístup při spolupráci s vaším referentem zprostředkování. Pokud navíc splníte státem stanovené podmínky, měl by vám vzniknout nárok na pobírání podpory v nezaměstnanosti. Ta může být odstupňovaná – ve výši 65%, 50% a 45% z vašeho čistého příjmu v posledním čtvrtletí, například v případě pracovní smlouvy, která byla na dobu určitou. Pokud pracovní poměr rozvážete dohodou, pobíráte podporu ve výši 45% po celou podpůrčí dobu. Podpůrčí doba je stanovena dle věku uchazeče po dobu 5, 8 a 11 měsíců.

Máte i další možnosti

Úřad práce samozřejmě neslouží jen k evidenci uchazečů o zaměstnání, ale nabízí mnoho dalších možností. Eviduje nejen volná pracovní místa, ale provádí zejména aktivní politiku zaměstnanosti, prostřednictvím rekvalifikačních kurzů, příspěvků na společensky účelná pracovní místa a veřejně prospěšné práce. Úřad práce nabízí i pomoc osobám se zdravotním postižením v rámci pracovní rehabilitace, poskytuje příspěvky zaměstnavatelům osob se zdravotním postižením na chráněných pracovních místech nebo povoluje výkon umělecké, sportovní a reklamní činnosti dětí. Pokud se tedy dostanete do situace, kdy budete nuceni jít na úřad práce, využijte všech dostupných možností a služeb, které úřad práce nabízí.

Related posts

Leave a Comment