14 kroků při výrobě piva

Česká republika je proslulá hlavně díky svému výbornému pivu, které se stalo celosvětovým fenoménem. Piva našich značek můžeme najít nejen u našich sousedů, ale i v tak vzdálených místech jako je Finsko, Singapur nebo Kuba.

pivo

Většina z nás ho miluje, ale jen málokdo ví, jak se tento nápoj ve skutečnosti vyrábí. Postup výroby se u každého pivovaru trochu liší a je něčím specifický. To dodává každému pivu jinou chuť a vlastnosti. Proces má většinou 14 částí:

 1. Příjem sladu – Přivezený slad se nechá zhruba 1 měsíc odležet a poté se rozemele
  na tzv. sladovou tuč.
 2. Vystírání – To probíhá ve vystírací kádi. Je to smíchání vody a sladu při teplotě 52 °C.
 3. Rmutování – Proces, při kterém enzymatický komplex obsažený ve sladu štěpí složité polysacharidy na zkvasitelné cukry. Probíhá při teplotě mezi 63°C a 72°C.
 4. Scezování – Celá směs se přečerpá do scezovací kádi, kde se po 30 minutách vytvoří vrstva pevných podílů a probíhá filtrace – oddělení sladiny od sladového mláta.
 5. Chmelovar – Čirá sladina přijde do mladinové pánve a s ní i chmel. Povařením těchto dvou surovin po dobu 120 minut přechází hořké látky chmele do roztoku a vzniká
  tzv. horká mladina.
 6. Chlazení – Horká mladina se čerpá vysokou rychlostí do vířivé kádě. Tam dochází k oddělení horkých kalů. Poté je čirá mladina zchlazena v jednostupňovém deskovém chladiči na teplotu 8°C.
 7. Kvašení – Zchlazená a provzdušněná mladina se po zkvašení pivovarskými kvasnicemi (Saccharomyces cerevisiae) přidává do uzavřených nerezových cylindrokonických tanků (CKT). Při kvašení se přeměňují cukry na alkohol a CO2.
 8. Jímání CO2 – Oxid uhličitý je jímán a po vyčištění od dalších plynů a mechanických nečistot je kompresí zkapalněn. (pivovar ho dále používá jako tlačné medium)
 9. Ležácký sklep – Po prokvašení se mladé pivo zchladí a odčerpají se z něj sedlé kvasnice. Poté putuje do ležáckého sklepa. Zde je uzavřený v tancích při teplotě 2°C. Dochází k dozrávání piva. Výčepní piva leží přibližně 20 dní, ležáky a speciální piva kolem 60 dní.
 10. Filtrace – Po odležení a laboratorní kontrole se pivo naráží na odfiltrování kvasinek. To probíhá na svíčkovém křemíkovém filtru, kde dostává pivo jiskru.
 11. Oddělení přetlačných tanků – Zde je filtrované pivo před stáčením uloženo. V tomto oddělení je také paster piva, kterým je  každé pivo ošetřeno. Před stáčením je provedena další laboratorní zkouška.
 12. Stáčírna – Zde se připravené lahve a sudy vymyjí, naplní, proběhne lepení etiket, kontrola plnosti a zátkování.
 13. Výstupní kontrola – Z každé stočené šarže jsou odebírány hotové výrobky
  do deponážní místnosti, kde jsou uchovány pro případ reklamace. Také jsou podrobovány laboratorní analýze.
 14. Expedice – Hotové a zkontrolované pivo je nakládáno a vyváženo k odběratelům.

Related posts

Leave a Comment